منابع

  1. استن، KB، داگلاس، SM، فارماکولوژی کاربردی، درون ریزشناسی، 2011
  2. Basaria، S.، Nguyen، T.، Rosenson، RS، Dobs، AS اثر تزریق متيل تستوسترون بر ویسکوزيته پلاسما در زنان يائسه مقالات PubMed، آنلاین، 2002
  3. Rogerio، AL، Menopause and Aging غدد درون ریز تولید مثل یون و جف (نسخه هفتم)، 2014
  4. کریستوفر، JL، Meg، EB، Ann، SC، اثر 17α-methyltestosterone، Methandrostenolone، و ناندرولون Decanoate در چرخه Estrous چربی، فیزیولوژی و رفتار، 1997
  5. ویلیام، Llewellyn.، تغذیه مولکولی، آنابولیکها2009
  6. Kickman، AT، فارماکولوژی استروئیدهای آنابولیک، مجله انگلیسی فارماکولوژی، PMC 2439524، آنلاین، 2018